Privacy policy

Privacy Policy Smart Glasnet BV

Smart Glasnet BV heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Onderstaand zetten wij uiteen hoe wij binnen Smart Glasnet BV( www.smartglasvezel.nl) met persoonlijke informatie omgaan.
Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier worden geopenbaard. De informatie die u aan Smart Connect Networks geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
Het doel van het registreren van persoonsgegevens door ons is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website.
Smart Glasnet BV gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Te allen tijde is de klant bevoegd persoonlijke gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te verwijderen.
Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neemt u dan contact op via:
info@smartconnectnetworks.nl